Zonnepaneel Woordenboek

Uit Pv en zonneboiler wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beginletter[bewerken]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[bewerken]

 • AM, afk., Eng. air mass, aanduiding voor de luchtdichtheid. De luchtdichtheid beïnvloedt het spectrum van het zonlicht dat het aardoppervlak (aardatmosfeer) bereikt. In midden-Europa bedraagt de air mass gemiddeld 1,5.
 • Amorf silicium, atomen in het amorfe materiaal zijn willekeurig gerangschikt (amorf is Grieks voor onsamenhangend). Vanwege de siliciumplakken van slechts 0,5 m dikte is de produktie d.m.v. de zgn. dunne laagtechniek zeer kostengunstig.
 • Amorfe zonnecellen, zonnecellen uit amorf silicium. Deze zijn gemaakt m.b.v. de dunne laagtechniek.
 • Anti-reflectielaag, is een enkele miljoenste millimeter dunne, transparante laag, die opbrengstverliezen door weerkaatsing van het zonlicht tegengaat. Licht dat door het oppervlak van de zonnecellen wordt gereflecteerd kan niet worden opgevangen, waardoor minder stroom wordt omgezet. De anti-reflectielaag zorgt vandaar voor een verhoogde opname van zonlicht en zodoende een hogere werkingsgraad.
 • Autonoom systeem (eiland-systeem) een zonnestroomsysteem dat niet aan het publieke elektriciteitsnet is gekoppeld en alleen de afgezonderde elektrische verbruiker van energie voorziet , bijv. in de bergen of in een landelijke omgeving.
 • Azimut (A) opstelling van de panelen volgens de sterrenkunde(noord-oost-zuid-west)bvb. A=0° => het paneel is naar het noorden gericht A=90° => het paneel is naar het oosten gericht A=180° => het paneel is naar het zuiden gericht A=270° => het paneel is naar het westen gericht (soms wordt voor Zonnepanelen echter ook zuid als 0° beschouwd)

Top

B[bewerken]

 • Becquerel, Alexandre-Edmond, een Frans natuurkundige, ontdekte in 1839 de principes van fotovoltaïsche omzetting: als licht valt op een (negatief geladen) elektron in de buurt van een elektrisch veld, ontstaat er elektrische spanning; fotovoltaïk.
 • Beschaduwing, obstakels, bijv. schoorstenen, bomen of antennes, zorgen voor een beperkte instraling van de zon. De zo ontstane schaduw kan leiden tot een meer dan evenredig verminderde opbrengst van het PV systeem.
 • Bypass diode, een diode die parallel aan een cellenstring is geschakeld die bij beschaduwing van enkele zonnecellen (seriegeschakeld), de stroom van andere stringen langs deze cellen omleidt. Hot spot.

Top


C[bewerken]

 • COM-Card (netwerkkaart) Deze kaart zorgt voor communicatie tussen omvormers onderling alsmede de datalogger.
 • Clipping = Verlies door aftopping.

Top

D[bewerken]

 • Datalogger (data registratie apparaat), meetwaarden uit de omvormer en opbrengstgegevens van de PV systemen worden met behulp van een datalogger over een groot tijdsbestek geregistreerd.
 • Degradatie (opbrengstvermindering), amorfe silicium zonnecellen kennen dit effect. Na ongeveer 1000 zonne-uren stabiliseert de opbrengst zich op een niveau conform het nominale vermogen dat door de fabrikant wordt aangegeven. Amorf silicium.
 • Derating Het begrenzen van de output, doordat de omvormers overbelast worden, dit om oververhitting te voorkomen.
 • Diffuse straling treedt op, indien direkte zonnestraling door wolken of atmosfeerdeeltjes verstrooid wordt.

Deze straling bereikt dus niet via een vast traject een bepaalde plaats op het aardoppervlak, in tegenstelling tot direkte straling.

 • Direkte straling, zonnestraling die direct, zonder omweg het aardoppervlak bereikt.

Zie tevens indirecte, ofwel diffuse straling.

 • "Dunne-laag" zonnecellen (zonnecellen die zijn opgebouwd uit een dunne laag kristallijnsilicium), aanduiding voor dunne zonnecellen, waarvan het vervaardigingproces zonder Wafer (kristallijnsilicium) plaatsvindt. Dit proces is door het lage gebruik van silicium zeer gunstig qua energiekosten.

Top

E[bewerken]

 • EEG Duits, afk. voor Wetgeving op Regenereerbare Energie
 • Efficiëntie, werkingsgraad
 • Energieomslagpunt, de tijd die een PV systeem nodig heeft, om de benodigde energie op te wekken die het gekost heeft om het te produceren.
 • Energieterugverdientijd de tijd die nodig is om minimaal kostendekkend te draaien met behulp van de opbrengsten van het PV systeem.

De terugverdientijd is afhankelijk van de vergoedingsregelingen en de duur daarvan, de investeringskosten, en de energieopbrengsten per jaar.

 • ENS

Instrumentatie ter bewaking van het functioneren van een PV systeem

 • DM Digitale meter

Top

F[bewerken]

 • FF = Fill Factor = Impp x Vmpp / Isc x Voc

Top

G[bewerken]

 • Globale instraling, de instraling van het gehele lichtspectrum van de zon die per tijdseenheid een horizontaal vlak op aarde bereikt. Globale instraling is de som van directe en indirecte straling (diffuse straling), en is goed voor zo'n 1000W/m2 bij een loodrechte zoninstraling. Kijkt men naar de geografische ligging en het daarbij horende aantal zonne-uren in een jaar, dan bedraagt de jaarlijkse instralingsenergie in Duitsland ongeveer 1000 kWh/m², bij de evenaar ligt dit rond de 2200kWh/m².
 • GSC = GroeneStroomCertificaat certificaten die je krijgt voor het opwekken van groene stroom

Top

H[bewerken]

 • Hellingshoek, hoek tussen de zonnecellen en de horizontale lijn/waterpaslijn. Elke breedtegraad van de plaats waar het PV systeem staat, kent een optimale hellingshoek.
 • Hot spot, ontstaat bij beschaduwing van enkele zonnecellen. In een module zijn meerdere cellen in een string seriegeschakeld. Een geschakelde cel is als een elektrische weerstand en kan, als de stroom door de overige cellen wordt geleid, verhitten en zelfs permanent defect raken. Om dit te voorkomen, worden bypassdioden parallel met de cellen geschakeld.

Top

I[bewerken]

 • Imp = mpp stroom paneel
 • Isc = kortsluitstroom paneel

Top

M[bewerken]

 • Meter, Kwhmeters meten ahankelijk van de toepassing de gebruikte of opgewekte energie.In België spreekt men inmiddels over:

-De gewone meter. (ook wel piek of dagtarief genoemd)
-De Dal tarief meter (ook wel nachttarief genoemd)
-De Nachttarief meter (ook wel exclusief nachttarief genoemd)
-De GSC meter.
-De Slimme meter
-De digitale meter
-De dubbele domme meter
-De terugdraaiende meter
-En de niet terugdraaiende meter.

 • maximum Power Peak (MPP Peak), Eng. voor het feit dat de omvormer op zijn maximale/optimale vermogen werkt (zonder verlies)
 • Maximum Power Point (MPP), Eng. voor het punt van maximaal vermogen. Dit punt ligt op de stroom-spanning curve daar waar een zonnecel zijn maximale vermogen opbrengt. Door MPP tracking kan dit punt in iedere situatie worden opgespoord en vastgehouden.
 • Monokristal (monokristallijn), bestaat uit volledig regelmatig gerangschikte siliciumatomen die zich over het gehele materiaal uitstrekken. De efficiëntie van monokristallijne zonnecellen is hoger dan die van multikristallijn silicium.
 • Monokristallijn silicium, aanduiding voor silicium, dat uit monokristallen is opgebouwd.
 • MPP = werkingspunt waarbij Ipp x Vpp = maximaal (dus het punt op de grafiek waar de panelen het maximum beschikbaar vermogen leveren bij een bepaalde temperatuur en instraling)
 • MPP- tracking, manier om energieopbrengsten dermate te beïnvloeden dat een PV systeem steevast op het hoogst haalbare vermogen (Maximum Power Point) functioneert. Hierdoor worden opbrengstverliezen voorkomen. Het is een onderdeel van de omvormer en spanningsregelaar.

Top

N[bewerken]

 • Nominaal vermogen, dit is het maximaal opbrengstvermogen van een module gemeten onder Standard Test Conditions (STC). De meeteenheid hiervoor is Watt-peak (Wp).
 • Netkoppeling, aansluiting van het PV systeem aan het publieke elektriciteitsnet via een omvormer met als doel een volledige of gedeeltelijke teruglevering van de PV stroom. Netgekoppelde PV systemen hebben geen opslagmedium nodig.

Top

O[bewerken]

 • Omvormer, zet de door de zonnecellen opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom. De omvormer zorgt ervoor dat de PV installatie het maximale vermogen afgeeft (Maximum Power Point).
 • Orientatie (O) opstelling van de panelen volgens de kompasroos. bvb. O =0° => het paneel is naar het noorden gericht O=90° => het paneel is naar het oosten gericht O=180° => het paneel is naar het zuiden gericht O=270° => het paneel is naar het westen gericht
 • OGP = Optitrack Global Peak : software van SMA om verlies door scahduw zoveel mogelijk te beperken.

Top

P[bewerken]

 • Performance ratio, beoordelingscriterium voor PV systemen, onafhankelijk van de hoek waarin het PV systeem naar de zon is gericht en de voor het systeem geldende optimale instraling. Performance ratio wordt gedefiniëerd als de verhouding tussen de daadwerkelijke en de theoretisch mogelijke energieopbrengst. Photovoltaïk(afk. PV, PhotoVoltaïk), is de techniek waarmee zonne-energie door zonnecellen in elektrische energie (stroom) wordt omzet. Photovoltaïsch principe, dit principe geeft het ontstaan van elektrische spanning in een halfgeleider, een kleurstof molecuul of soortgelijk weer, als bij lichtinval geladen deeltjes worden geactiveerd. Indien vervolgens de geladen deeltjes worden geëxtraheerd, kan elektrische energie in de vorm van stroom worden opgewekt. Het photovoltaïsche principe is door Becquerel ontdekt.
 • Polykristallijn of multikristallijn silicium, bestaat uit kleine kristallen die netjes gerangschikt zijn en een doorsnede van enkele millimeters tot centimeters kunnen hebben. Deze zijn hierdoor veel eenvoudiger te produceren dan monokristallijn silicium.

Top


R[bewerken]

 • Reflectieverliezen, licht dat door het oppervlak van de zonnecellen wordt gereflecteerd, en daardoor niet kan worden omgezet in stroom. Een anti-reflectielaag is hiervoor de oplossing.

Top


S[bewerken]

 • Silicium, chemisch element, dat vier verbindingen met andere atomen kan aangaan. Silicium is de halfgeleider die tot nu toe voor zowel de halfgeleiderindustrie als de PV systeemtechniek het belangrijkst is. De grondstof siliciumdioxide (zand) kan tot monokristallijn-, polykristallijn- of amorf silicium worden verwerkt.
 • Standard Test Conditions (afk. STC) Eng. voor standaard test condities. Meting van het nominale vermogen van een zonnemodule bij een zonnespectrum met een AM van 1,5, met een celtemperatuur van 25 ° Celsius en een instraling van 1000W/m².
 • String, (Modulestring), aanduiding voor meerdere in serie geschakelde zonnecellen van een module.
 • Stroom-spanning curve, verhouding tussen deze twee eenheden is de basis van een zonnecel. Zonnecellenstroom wordt omgezet in spanning en afgevoerd.
 • SWW : afkorting voor Sanitair Warm Water

Top

U[bewerken]

 • UPS = Uninterruptible Power Supply of een noodstroomvoeding de voeding is van een elektrisch netwerk, die in bedrijf komt zodra de gebruikelijke primaire voeding (bijvoorbeeld netspanning van het elektriciteitsbedrijf) uitvalt.

V[bewerken]

 • Ventilatie, bij een goede ventilatie blijft de temperatuur van de zonnecellen gering en de werkingsgraad optimaal.
 • Vmp = mpp spanning paneel
 • Voc = openspanning paneel


Top

W[bewerken]

 • Werkingsgraad van een PV module, verhouding tussen de afgegeven energie en de instralingsenergie, gebaseerd op het oppervlak van het PV systeem.
 • WP = warmtepomp : verwarmingstoestel dat werkt als een omgekeerde ijskast
 • Wp = Wattpiek, aanduiding voor vermogen van zonnepanelen

Top

Z[bewerken]

 • Zonnecollector, deze zet het geabsorbeerde zonlicht meteen om in warmte. Door een vloeistof (bijv. water of olie) met een hoog warmtevasthoudend vermogen wordt de warmte opgenomen, vervoerd, en aan een warmteopslagtank afgegeven.
 • Zonneorientatie systeem, speciaal bevestigingssysteem, waarbij de PV installatie voortdurend naar de zon is gericht, zodanig dat het zonlicht loodrecht op de zonnecellen valt.
 • Zonneslag, Het in groepsverband aankopen van zonnepanelen om zo een lagere prijs te verkrijgen.
 • ZP = Zonnepaneel

Top