Warmtepomp

Uit Pv en zonneboiler wiki
Werkingsschema van een elektrisch aangedreven verdamper-warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst/oppompt door middel van arbeid. De bekendste vorm is een koelkast. Maar als men het heeft over een warmtepomp wordt vrijwel altijd een warmtepomp bedoeld die geïnstalleerd moet worden om gebouwen te verwarmen (of te koelen) - dit zijn in feite omgekeerde koelkasten.

De energiebron

Er is dan een warmtebron nodig (buitenlucht, afgevoerde ventilatielucht, grondwater,...) waarbij dankzij meestal elektrische energie deze bron van een lage temperatuur kan opgepompt worden naar een hoge temperatuur. Doordat een warmtepomp warmte verplaatst, zal het ook ergens afkoelen als hiermee wordt verwarmd.

Indien grondwater als warmtebron wordt gebruikt in de winter, dan zal in de zomer de bron moeten worden geregenereerd, hetzij door de warmtepomp als airco te gebruiken en dus de warmte uit het huis terug de grond in te pompen, hetzij door de bron bij te verwarmen met zonnewarmte. De bron wordt dus als opslagplaats van warmte gebruikt, waarbij over de seizoenen gemiddeld evenveel energie wordt afgenomen als wordt toegevoerd.

Als de warmtepomp aangedreven wordt door groene elektriciteit, dan biedt deze een CO2 neutrale verwarmingsmogelijkheid aan.

Efficiëntie

Hoe groter het te overbruggen temperatuurverschil, des te lager is de effectiviteit van de warmtepomp. Daardoor is deze pomp beter geschikt voor verwarming door middel van Lage Temperatuur Verwarming (LTV) dan bij een hoge temperatuur. Als je dus gasverwarming wil vervangen door een warmtepomp, dan is het belangrijk om de warmtevraag eerst voldoende laag te krijgen door voldoende isolatie. Eventueel gebruik je de Koevlaasformule om vanuit je bestaande warmtevraag-via-gas te bepalen wat het vermogen van je warmtepomp zou moeten zijn.

Deze effectiviteit is de CoP (Coefficient of Performance). Wanneer er 1 eenheid energie gebruikt wordt om 5 eenheden energie te verpompen (en de opbrengst dus 6 eenheden warmte is) spreekt men van een CoP van 6.

Deze efficiëntie moet je dan afzetten tegen de investeringskost. Zo zal een warmtepomp op basis van grondwater een hogere CoP hebben dan eentje op basis van de buitenlucht, maar helaas ook een hogere investeringskost.

Links