Sunny Explorer

Uit Pv en zonneboiler wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Sunny Explorer
(info -> Sunny Explorer 1.03 is uitgekomen op Oktober 2011)

Sunny Explorer (verder SE genoemd) gebruikt een bluetooth verbinding met de omvormers.

De SB x000TL reeks hebben standaard bluetooth ingebouwd.
Andere omvormers van SMA (bijna allemaal) kun je uitrusten met een Bluetooth Piggy-Back.

Om SE te gebruiken heeft de omvormer minimaal firmware 2.06 nodig. Deze is te downloaden op de site van SMA: downloads
Let wel op, als je update met deze firmware kun je Sunny Data Control niet meer gebruiken.

SE is te downloaden bij SMA -> Sunny_Explorer

Met SE is het mogelijk om realtime gegevens van uw installatie te bekijken.

 1. stromen AC en DC
 2. spanningen AC en DC
 3. momenteel opgewekt vermogen
 4. totaal opgewekt vermogen
 5. meldingen van de omvormer
 6. enz...


Een deel van deze gegevens kun je ook achteraf nog bekijken. Er is een export functie waarmee je de dag en maand totalen kunt bewaren in .cvs formaat.
De dag totalen geeft de opbrengst per 5 minuten weer en worden in de omvormer meer dan 1 maand bewaard.

Als je SE opstart is er geen mogelijkheid voorzien om deze export automatisch te laten gebeuren.
Gelukkig kunnen we gebruik maken van de taakplanner van Windows en SE opstarten met een batch bestand.
Hier een voorbeeld (met dank aan het forum)

We gaan er van uit dat je SE standaard installeerd in Windows XP
Eerst start je SE gewoon op en maak je een installatie aan, deze naam hebben we nodig in het batch bestand.
In dit voorbeeld is de installatie aangemaakt in "C:\zon\sunnyExplorer\ en de naam is se

in het batchbestand moet je een paar dingen invullen. (aan te passen naar je eigen installatie)
- de PLANTNAME -----> se (let op, geen .sxp)
- de plaats waar SE staat -----> "C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer\"sunnyexplorer (let op de aanhalingstekens)
- de plaats en naam van de installatie -----> "C:\zon\sunnyExplorer\se.sxp"
- de export map -----> "C:\zon\sunnyExplorer\batch"
- het paswoord -----> 0000 (hier standaard)

belangrijk : de laatste 2 regels moet 1 regel zijn


;@echo off
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%a in ('date/T') do set DATE=%%d%%c%%b 
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%a in ('date/T') do set DATE2=%%d%%c
set /a TODAY = DATE 
set /a YYYYMM = DATE2 

set PLANTNAME=invullen
SET FILENAM=%PLANTNAME%-%TODAY%.csv
SET FILENAM2=%PLANTNAME%-%YYYYMM%.csv
;echo on

"C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer\"sunnyexplorer "C:\zon\sunnyExplorer\se.sxp" -userlevel user -password 0000 
-exportdir "C:\zon\sunnyExplorer\batch" -exportrange %TODAY%-%TODAY% -export energy5min

En dat batch bestand kunnen we dan weer oproepen in windows taakplanner zodat automatische datalogging een feit is.

opmerking : De bestanden gegenereerd door SE opgestart in windows en deze gemaakt door het batchbestand verschillen.

Aangezien ik mijn computer niet elke dag heb opstaan heb ik het batchbestand aangepast zodat er heel gemakkelijk meerdere dagen uitgelezen kunnen worden.
als onderstaand gesaved is als se.bat kun je het aanroepen met als argument het aantal dagen voor vandaag.
Zonder argument vraagt het de files van gisteren en vandaag op.

se.bat 5

begint de gegevens van 5 dagen geleden op te vragen tot vandaag

se.bat 0

vraagt enkel de gegevens van vandaag op.
belangrijk : ook hier moeten de laatste 2 regels 1 regel zijn


;@echo off

set yyyy=2010
set $tok=1-3
for /f "tokens=1 delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do set $d1=%%u
if "%$d1:~0,1%" GTR "9" set $tok=2-4
for /f "tokens=%$tok% delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do (
 for /f "skip=1 tokens=2-4 delims=/-,()." %%x in ('echo.^|date') do (
  set %%x=%%u
  set %%y=%%v
  set %%z=%%w
  set $d1=
  set $tok=))

if "%yyyy%"=="" set yyyy=%yy%


if /I %yyyy% LSS 100 set /A yyyy=2000 + 1%yyyy% - 100set CurDate=%yyyy%/%mm%/%dd%

set dayCnt=%1

if "%dayCnt%"=="" set dayCnt=1

REM Substract your days here
set /A dd=1%dd% - 100 - %dayCnt%
set /A mm=1%mm% - 100

:CHKDAY

if /I %dd% GTR 0 goto DONE

set /A mm=%mm% - 1

if /I %mm% GTR 0 goto ADJUSTDAY

set /A mm=12
set /A yyyy=%yyyy% - 1

:ADJUSTDAY

if %mm%==1 goto SET31
if %mm%==2 goto LEAPCHK
if %mm%==3 goto SET31
if %mm%==4 goto SET30
if %mm%==5 goto SET31
if %mm%==6 goto SET30
if %mm%==7 goto SET31
if %mm%==8 goto SET31
if %mm%==9 goto SET30
if %mm%==10 goto SET31
if %mm%==11 goto SET30
REM ** Month 12 falls through

:SET31

set /A dd=31 + %dd%

goto CHKDAY

:SET30

set /A dd=30 + %dd%

goto CHKDAY

:LEAPCHK

set /A tt=%yyyy% %% 4

if not %tt%==0 goto SET28

set /A tt=%yyyy% %% 100

if not %tt%==0 goto SET29

set /A tt=%yyyy% %% 400

if %tt%==0 goto SET29

:SET28

set /A dd=28 + %dd%

goto CHKDAY

:SET29

set /A dd=29 + %dd%

goto CHKDAY

:DONE

if /I %mm% LSS 10 set mm=0%mm%
if /I %dd% LSS 10 set dd=0%dd%

echo Date %dayCnt% day(s) before %CurDate% is %mm%/%dd%/%yyyy%SET DATE1=%yyyy%%mm%%dd%

echo Date %dayCnt% day(s) before %CurDate% is %DATE1%

;@echo off
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%a in ('date/T') do set DATE=%%d%%c%%b 
for /F "tokens=1-4 delims=/- " %%a in ('date/T') do set DATE2=%%d%%c
set /a TODAY = DATE 
set /a YYYYMM = DATE2 

set PLANTNAME=invullen
SET FILENAM=%PLANTNAME%-%TODAY%.csv
SET FILENAM2=%PLANTNAME%-%YYYYMM%.csv
;echo on

"C:\Program Files\SMA\Sunny Explorer\"sunnyexplorer "C:\zon\sunnyExplorer\se.sxp" -userlevel user -password 0000 
-exportdir "C:\zon\sunnyExplorer\batch" -exportrange %DATE1%-%TODAY% -export energy5min


Voor de volledigheid, hier nog de link om het met een omweg te doen. Sunny_Explorer_data_opslaan

Mogelijke problemen:


--er is geen garantie dat er geen fouten in staan, maar we hebben onze best gedaan om fouten te vermijden. ;-) 18 jul 2010 13:14 (UTC)