SUNNYlog

Uit Pv en zonneboiler wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

SUNNYlog is een Perl programma dat naar .een exe file gecompileerd werd. Het leest .csv files (comma separated values) zoals die geexporteerd kunnen worden vanuit Sunny Explorer of vanuit een SunnyBeam BT. Het werkt enkel met SMA omvormers (SB 4000 TL-20,... SB X000 HF-30) Versie 1.12 kan ook werken met een txt file met daggrafieken van Diehl Platinum omvormers met PV-monitor Het is als freeware beschikbaar. Versie 1.14 kan ook werken met csv files uit 'Sunny Data Control' (voor 1 omvormer)

Het programma is ook geschikt voor realtime logging, de gegevens uit Sunny Explorer worden automatisch geexporteerd en verwerkt. Nadeel is wel dat je PC dan wel moet blijven opstaan. De nodige .js files voor gebruik met PVlogging.be en Sonnertrag worden aangemaakt.

Wat kan je ermee doen

Belangrijkste doel van het programma is de daggrafieken kunnen bekijken over een lange periode. De omvormer houdt de daggrafieken maar een beperkte tijd bij (63 dagen voor SMA SBx000-TL), dus die data moet extern bewaard worden. De .csv files zijn niet handig om te bekijken, daarom worden ze omgezet naar interactieve grafieken en tabellen. Daggrafieken bestuderen kan veel nuttige informatie opleveren zoals invloed van schaduw, reinigen van panelen, verouderingseffekten, defekten, enz.


Wat heb je nodig

  • Sunny Explorer v 1.1.11 of later van de SMA website downloaden en op je PC installeren.
  • Een Bluetooth verbinding met je SMA omvormer (al dan niet met BT Piggy-back) of SunnyBeam BT:
 Je PC heeft een ingebouwde Bluetoooth ontvanger nodig of een USB Bluetooth stick
 De omvormer moet een ingebouwde BT module (SMA SB X000 TL) bezitten
of je kan via de Sunnybeam BT files overbrengen
  • De zipfile met de software, hier zit ook een LEESMIJ.TXT file bij met instructies.

Kennis van html en websites maken heb je niet echt nodig, een gewone text editor is voldoende.

De html files kunnen lokaal op de PC bekeken worden met Internet Explorer of Firefox. De files kunnen ook op het internet gezet worden via FTP (automatisch) of m.b.v een file mirror (dropbox). Manueel files transfereren kan ook o.a. met FileZilla Client. Een webserver is niet nodig (php, cgi, javascript, SQL,.. worden niet gebruikt)

Momenteel ondersteunde formaten van de .csv files : (verschillende tijdsaanduidingen en cijferformaten worden ondersteund) Gegevens van maximaal 3 omvormers kunnen verwerkt en apart weergegeven worden

Sunny Explorer, 1 omvormer :


;Totaal aan netaansluitpunt afgegeven energie;Vermogen

Counter;Analog

dd/MM/yyyy HH:mm:ss;kWh;kW

12/12/2009 00:00:00;15.632;0.000

12/12/2009 00:05:00;15.632;0.000

12/12/2009 00:10:00;15.632;0.000

...

Sunny Explorer, 2 omvormers :


;Total yield;Power;Total yield;Power

Counter;Analog;Counter;Analog

dd/MM/yyyy hh:mm tt;kWh;kW;kWh;kW

05/11/2009 12:00 AM;1821.916;0.000;1292.278;0.000

05/11/2009 12:05 AM;1821.916;0.000;1292.278;0.000

05/11/2009 12:10 AM;1821.916;0.000;1292.278;0.000

...

SunnyBeam BT, 1 of 2 omvormers :


;E-Total;E-Total

Counter;Counter

DD.MM.YYYY HH:mm;kWh;kWh

04.12.2009 00:00;1933,106;1369,864

04.12.2009 00:10;1933,106;1369,864

04.12.2009 00:20;1933,106;1369,864

...

Sommige omvormers geven enkel waarden door wanneer de omvormer actief is. Vanaf versie 1.7 worden de ontbrekende getallen aangevuld door het script. Ook het nieuwe formaat zonder datum wordt vanaf versie 1.11 ondersteund

Extra mogelijkheden

In plaats van de grafische interface kan het script ook opgeroepen worden door andere programma's of via de command line :

Beschikbare opties
-help : print deze informatie
-m <maand> : maand in cijfers of letters : bvb:1 januari xx voor alle maanden
-j <jaartal> : het jaar in 4 cijfers
-ftp : aangemaakte files worden via ftp naar website verstuurd
-exp : automatische export vanuit Sunny Explorer en verwerking van de gegevens
-int <nn> : interval tussen 2 exports in minuten -sendmail : verstuurt een mail met de dagopbrengst en eventueel een alarm

Als maand en jaartal niet opgegeven worden wordt de huidige maand en jaartal gebruikt
vb 1 : SUNNYlog.exe -m 2 -j 2010 -ftp
Met dit commando worden de grafieken van februari 2010 aangemaakt en via ftp naar een website verstuurd
vb 2 : SUNNYlog.exe -exp -int 5 -ftp
Met dit commando worden de grafieken van de huidige dag om de 5 minuten geexporteerd, verwerkt en via ftp naar je webbsite verstuurd
vb 3 : SUNNYlog.exe -exp -m januari -j 2010
Met dit commando worden de daggrafieken van januari 2010 geexporteerd en verwerkt


Voor 2 of 3 omvormers worden de grafieken van alle omvormers bij elkaar opgeteld en ook opgesplitst per omvormer weergegeven zodat vergelijken van de verschillende omvormers mogelijk wordt.

Zo kan je ook per omvormer de verwachte opbrengst vergelijken met de werkelijke opbrengst. De verwachte gegevens moet je manueel invullen in de .ini file. Je kan de cijfers berekenen op de jrc website :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Support en Download

Downloaden kan hier (oude versie):
http://dl.dropbox.com/u/2790571/SUNNYdir_1.12.3.zip
of
http://users.skynet.be/fa842536/SUNNYsite/SUNNYdir_1.12.3.zip

Een uitgebreide handleiding vind je hier http://dl.dropbox.com/u/2790571/SUNNYlog_1.12.pdf

NIEUW vanaf versie 1.17 : pas de pagina's aan volgens uw smaak ( css file + extra html )
NIEUW vanaf versie 1.18 : aangepaste versie voor nieuwste versie Sunny Explorer
De laatste versie (met beperkte SDC support) downloaden :
http://dl.dropbox.com/u/2790571/SUNNYdir_1.18.zip
of
http://users.skynet.be/fa842536/SUNNYsite/SUNNYdir_1.18.zip


Voor support : zie hiervoor het zonstraal forum :
http://www.zonstraal.be/forum/viewforum.php?f=38

Gebruiker pagina's :
http://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?f=38&t=153

Dropbox

Om uw grafieken online te zetten zonder eigen website kan je Dropbox gebruiken

Als je onderstaande link gebruikt krijg je 500MB EXTRA diskspace

http://db.tt/RWX9IsB