Premies Nederland

Uit Pv en zonneboiler wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In heel Nederland is de SDE subsidie beschikbaar voor particulieren en bedrijven. Daarnaast zijn er nog verschillende regelingen voor bedrijven, zoals MEP en delen verschillende provincies en gemeentes subsidies uit.

Voor subsidies in België zie Premies België.

Subsidie duurzame energie (SDE) voor Zonnestroom[bewerken]

Nederland kent de SDE subsidie, een vergoeding voor de echt opgewekte zonenstroom, die moet met een aparte "productiemeter" gemeten worden, en gaat dan de huisinstallatie in, of evt naar het net, als er meer zonnestroom is dan het huis verbruikt. Nederlanders krijgen alleen SDE subsidie als de installatie tussen de 601 en 3400 Wp is. En ze mogen max 3000 kWh per jaar in het net terugleveren, daar krijgen ze dan hetzelfde tarief voor als ze betalen voor uit het net verbruikte stroom. Om de opkomst van te veel zonnestroom installaties wat af te remmen, wordt in 2009 het "capaciteitstarief" ingevoerd. Dat betekent dat ze in nederland een jaarlijks vast bedrag voor het hebben van een aansluitng, gaan betalen. En voor het verbruik wordt de lagere, kale kWh tarief gerekend. Hierdoor wordt een zonnestroominstallatie minder snel terug verdiend. De wetswijziging met het capaciteitstarief is al door de tweede kamer van het parlement, maar nog niet door de senaat. Voor 2009 lijkt de SDE subsidie nog volgens de pre-capaciteitstarief periode te worden vastgesteld.

Een vervelende eigenschap van de SDE subsidie,is dat er geen enkele garantie is dat hij ook de beloofde 15 jaar op peil blijft. De minister van EZ stelt elk jaar de tarieven opnieuw vast, en de eerste 2 keren zat ze ca 20% te laag. Een ambtenaar van EZ heeft off the record verteld dat zij dat bewust doen, omdat de SDE niet "voordelig" mag zijn. EZ vraagt advies over de jaarlijkse tarief SDE aanpassing aan ECN, dat volledig afhankelijk is van staatssubsidie. ECN krijgt dus van tevoren van EZ te horen wat er in het advies moet staan.

Zie voor meer informatie de officiele website van de SDE subsidie van Senter Novem en zonnepanelen-info.nl

Subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen[bewerken]

Deze regeling wordt uitgevoerd door SenterNovem. Via deze regeling is het mogelijk om subsidie te krijgen op de aanschaf van een zonneboiler.

Grootte van de subsidie[bewerken]

Kleinere systemen (<6m2)[bewerken]

Voor deze systemen is een opbrengstverklaring nodig van het gehele systeem (collectoren, pomp, boiler etc.). Een aantal fabrikanten hebben systemen waarvan zo'n opbrengstverklaring is gemaakt. De actuele lijst is te vinden op de website van SenterNovem, [1]. De subsidie is 200€ per berekende GJ op jaarbasis. Ook voor systemen zonder opbrengstverklaring kan er subsidie worden verkregen, echter wordt er uitgegaan van een opbrengst van 0,7 GJ per m2 collector (apertuuroppervlak).

Grotere systemen (>6m2)[bewerken]

Bij de grotere systemen is er geen eis voor een opbrengstverklaring, echter wel voor een collectortest. Deze test (door TNO of bijv. Fraunhofer) meet een aantal parameters, en daarmee kan een indicatie voor de jaaropbrengst worden berekend. Aan de hand van deze opbrengst wordt er een subsidie gegeven van 125€ per GJ jaaropbrengst.

Eisen[bewerken]

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het dus nodig dat de collector een collector test heeft (NEN EN 12975). Bij systemen kleiner dan 6m2 moet er ook een opbrengstverklaring zijn voor het hele systeem. Er hoeft geen installateursverklaring te zijn, je mag dus zelf installeren. Dit is interresant, dit scheelt al gauw zo'n 1000 euro.