Biogas

Uit Pv en zonneboiler wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Biogas is methaangas dat is verkregen uit vergisting van organische (afval)materialen als landbouwgewassen, mest en rioolslib. Gereinigd en gedroogd kan biogas worden bijgemengd bij aardgas en in conventionele aardgastoestellen worden gebruikt.

Biogas.jpg