Aurora omvormer (en later SMA omvormer erbij) met ATC-1000 RS485/tcpip converter loggen met 123Solar

Uit Pv en zonneboiler wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Loggen van een Aurora omvormer via TCP-IP netwerk met Raspberry Pi als webserver waar 123Solar op draait. Als converter tussen RS485 en het netwerk gebruiken we een ATC-1000, uploaden naar PVOutput - Complete installatie handleiding


text: Jacques Vanhaverbeke, met dank aan : Curtronics, Jean-Marc Louviaux, Roland Breedveld e.a.


Inleiding:


Na heel wat omzwervingen heb ik mijn logging aan de praat gekregen, heel veel gevonden op internet, maar ook heel weinig pasklare oplossingen, Veel halve waarheden gelezen... Veel gemeten en geëxperimenteerd en dat wil ik delen met jullie.

Mijn installatie bestaat uit een Power One Aurora inverter PVI5000OUT-S met 2 strings van 11 panelen GermanPV 250Wp, Een tweede installatie met 18 panelen Trina 230Wp op een SMA SB3800 omvormer die nu logt via een Sunnybeam. De bedoeling is deze ook aan te sluiten mits een RS485 piggyback maar die heb ik nog niet.

De Aurora omvormer heeft een RS485 uitgang die aangesloten is op een ATC-1000 converter (https://www.conik.biz/webwinkel/pub/ATC-1000.pdf ) die de seriële bus omzet naar een lokaal vast netwerkadres (in mijn geval 192.168.1.14) en een Raspberry Pi met een SD kaartje van 8GB, (te koop bij Farnell) waar Raspbian Wheezy op geïnstalleerd is. Die Raspi heeft ook een vast ip, nl. 192.168.1.5 Op die manier weten we altijd zeker dat beide toestellen altijd op die adressen bereikbaar zijn. In mijn geval was dit de interessantste configuratie, gezien ik overal netwerkbekabeling heb en ook alles zo een beetje kan plaatsen waar ik wil. De belangrijkste reden om voor de Raspberry Pi te kiezen was gewoon het stroomverbruik en de prijs: 2 watt en 38 euro ... Als je een oude computer moet inschakelen daarvoor mag je gerust enkele panelen meer leggen om alleen dit verbruik te compenseren en dat zal wel de bedoeling niet zijn ...


Wat hebben we nodig om te loggen:

een ATC-1000 converter een Raspberry Pi model B met een SD kaartje van 8GB met wat gratis software wat utp kabel Samen nog geen 100 euro … én gegarandeerd véél plezier ervan.


Hardware installatie:


Middels wat utp kabel verbinden we de ATC-1000 met de omvormer, respectievelijk oranje aan TX+ naar TX+; oranje/wit aan TX- naar TX-, RTN van de omvormer gaat via een parallel paar blauw en wit/blauw naar GND op de ATC-1000. Uiteraard 12V voeding en een netwerkkabel aan onze ATC-1000. Peanuts dus, Nu nog onze Raspberry Pi aan het netwerk aansluiten, en we kunnen beginnen aan de software.


Software Installatie:


1. De ATC-1000


Lees eerst ook de handleiding eens van de ATC-1000 !!!

Eerst configureren we onze ATC-1000. Dit gebeurt via je webbrowser. We geven die eerst een vast IP adres, stellen in het tabblad TCPip het volgende in:

Telnet/server/client: Server aanvinken Port Number: 8000 Remote Server IP address: 192.168.1.14 Client mode inactive timeout : 0 Server mode protect timeout : 0

en drukken dan op UPDATE

Dan gaan we naar het tabblad UART En stellen daar het volgende in: Mode: RS485 Baudrate: 19200 Character bits: 8 Parity Type: 0 Stop bit: 1 Hardware Flow control: none

de rest laten we zoals het is en drukken op UPDATE

Je kan uiteraard in het tabblad ADMINISTRATOR SETTING ook nog je paswoord wijzigen, als je dat nodig vindt.

Daarmee is onze ATC-1000 geconfigureerd. Daar zijn we al van af!


2. De Raspberry Pi


We kunnen rechtstreeks op de Raspi werken of ook headless zoals men dat noemt. Ik ben voorstander om headless te werken, je zal verder wel ondervinden waarom.

Eerst en vooral hebben we op een windows computer het programma PuTTY nodig: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html Middels PuTTY kunnen we communiceren met onze Raspberry Pi (die ik verder Raspi zal noemen). We starten PuTTY en vullen bij Host Name het ip adres van de raspi in, poort 22 en SSH aanvinken, als alles goed is vraagt de Raspi naar gebruikersnaam (pi) en paswoord (raspberry)

En nu kunnen we beginnen aan de software: Let goed op!!! spaties, hoofdlettergebruik, Linux is daar heel gevoelig aan! Hieronder de code die je moet uitvoeren: commentaar staat apart,

Eerst gaan we onze Raspi een vast IP adres geven:


sudo bash

druk enter

nano /etc/network/interfaces


druk enter

Wijzig volgende lijn: iface eth0 inet dhcp in:


iface eth0 inet static

address 192.168.1.14

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

network 192.168.1.0

broadcast 192.168.1.255


Save Met control-O en exit met control-X


reboot


druk enter

Uiteraard kan je de IP instellingen wijzigen naar eigen keus en netwerk, maar hou daar dan verder ook rekening mee! Nu gaan we de webserver zelf installeren:


sudo apt-get update sudo apt-get install apache2 apache2-doc sudo a2enmod userdir sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf


edit zoals hieronder:


<IfModule mod_userdir.c> UserDir public_html UserDir disabled root <Directory /home/*/public_html> AllowOverride All Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec <Limit GET POST OPTIONS> Order allow,deny Allow from all </Limit> <LimitExcept GET POST OPTIONS> Order deny,allow Deny from all </LimitExcept> </Directory> </IfModule>


Save met control-O en exit met control-X


sudo mkdir /home/pi/public_html sudo chgrp www-data /home/pi/public_html sudo chmod -v 755 /home/pi sudo service apache2 restart sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-curl sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini


Voeg toe aan "Dynamic Extensions" sectie:


extension=calendar.so


Voeg toe aan "Module Settings" sectie:


date.timezone = "Europe/Amsterdam" choose your timezone


Save Met control-O en exit met control-X


sudo apt-get install rrdtool sudo apt-get install systemd cd /home sudo wget http://www.curtronics.com/Solar/ftp/aurora-1.8.3.tar.gz sudo tar -xzvf aurora-1.8.3.tar.gz sudo rm aurora-1.8.3.tar.gz cd aurora-1.8.3 sudo make sudo make install cd /.. cd /var/www sudo wget http://123Solar.googlecode.com/files/123solar1.5.3.2.tar.gz sudo tar -xzvf 123solar1.5.3.2.tar.gz sudo rm 123solar1.5.3.2.tar.gz cd /etc/systemd/system sudo wget http://123solar.googlecode.com/files/123solar.service sudo systemctl enable 123solar.service cd /var/www/123solar sudo ./install.sh


Je krijgt nu de volgende melding:

Thanks for using 123Solar !

Usage: 123solar { admin | start | stop }

/!\ Please check the configuration then save for general and for each inverters

Press [Enter] key to continue

123Solar administration

Log on to http://192.168.1.5/123solar/config/index.php User: admin One-time password : 7966349

Press [Enter] key to quit...


cd /.. sudo apt-get update && sudo apt-get install socat sudo nano /etc/rc.local


! edit bestand en voeg onderstaande toe voor de lijn "exit 0":


socat pty,link=/dev/virtS0,raw tcp:192.168.100.99:8000 stty -F /dev/virtS0 19200 sudo 123solar start


Save met control-O en exit met control-X


sudo -s cd /.. sudo wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update sudo apt-get install git-core sudo rpi-update sudo shutdown -r now sudo nano /boot/cmdline.txt [/code]  ! edit (moet in één lijn staan) [code] dwc_otg.lpm_enable=0 dwc_otg.speed=1 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console-tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait smsc95xxturbo_mode=N


Save met control-O en exit met control-X


sudo reboot sudo 123solar admin


Ga nu in je browser (firefox of zo) naar http://192.168.1.5/123solar/config/index.php en log in met admin en het one-time paswoord, PuTTY laten openstaan! Hier kan je alle parameters aanpassen naar je eigen wensen. Boven links zie je in het vakje “Port” staan: /dev/ttyusb0 of iets dergelijks. Dit moet gewijzigd worden in /dev/virtS0 Eens alles ingesteld opslaan en uitloggen, dan gaan we terug verder in PuTTY:

Press [Enter] key to quit...


sudo 123solar stop sudo 123solar start


Je kan nu hier je solar log bekijken: http://192.168.1.5/123solar/index_mono.php

De Socat syntax is: socat pty,link=/dev/virtS0,raw tcp:192.168.1.14:8000 Uiteraard, gebruik het ip address en poort van uw IP/RS485 convertor!

Als je alles exact gedaan hebt zoals hierboven beschreven, zou het moeten werken. Indien er toch fouten zouden optreden zal je die meestal reeds ondervinden bij het programmeren zelf, bijvoorbeeld wanneer je 123solar moet downloaden, ...wget http://123Solar.googlecode.com/files/123solar1.5.3.2.tar.gz en de versie zou veranderd zijn in 1.5.3.3 zit je reeds met het probleem: eerst checken en dan ook verder aanpassen in de volgende lijnen!

Veel succes!