belangenvereniging voor particuliere duurzame energie

PV installatie

Een PV-installatie (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een installatie die zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal PV-cellen op een paneel gemonteerd. Wanneer licht op de cellen valt, begint er een gelijkstroom te lopen. De panelen wordt vervolgens zo opgesteld dat ze zoveel mogelijk zonnestraling opvangen.

Lees verder op de wiki van het zonstraalforum ...