belangenvereniging voor particuliere duurzame energie

PVinvest

Bereken je PV project. Eventuele vragen kunt u op het zonstraal-forum stellen.

Inputs

Doe eerst de V-test op de website van de VREG. Vul dan hier dezelfde gegevens in:

Zoals u dit hebt ingegeven bij de V-test.

 

▼ Geavanceerde opties


De vooraf ingevulde parameters zijn deze aanbevolen door Zonstraal VZW.
Indien u liever wilt rekenen met de waarden gebruikt in het OT/Bf rekenmodel van het VEA (Vlaams Energie Agentschap) klik dan hier. Pas op, het VEA model houdt met een aantal belangrijke parameters geen rekening!

Met toenemende leeftijd brengen panelen minder op. Het wordt algemeen aangenomen dat uw PV installatie na 30 jaar nog maar 80% opbrengt.

Momenteel worden er geen GSC's toegekend.

 

Resultaten
Uitleg tabel:

Jaar: in jaar "0" wordt de PV geplaatst, de berekeningen gaan door tot jaar 30.
Ele kWh: dit is de elektriciteitsproductie in dat jaar, rekening houdend met degradatie van je panelen.
Ele (€): dit is uw besparing in Euro op de stroom die u niet moet aankopen om uw verbruik te dekken, geindexeerd.
NV (€): de netvergoeding die voor uw installatie van toepassing is in jaar X. De netvergoeding wordt op het omvormervermogen berekend. In dit model gaan we ervan uit dat het omvormervermogen 90% bedraagt van de Wp van uw panelen. De netvergoeding is geindexeerd.
Vast (€): onderhoudskosten in jaar X (reinigen panelen, nazicht installatie, logging, verzekeringen), geindexeerd.
GSC (€): opbrengst groene stroom certifikaten in jaar X
CF (€): Cashflow in jaar X (som van alle kosten en baten in jaar X)
ΣCF €: Som van alle Cashflow tot jaar X (som van alle kosten en baten om terugverdientijd te bepalen).
DCF (€): Discounted Cash Flow: de huidige waarde (jaar 0) van deze toekomstige kosten/opbrengsten (jaar X), gerekend aan de interestvoet die u hebt opgegeven bij "gewenst rendement" (1000 Euro binnen 10 jaar zijn immers veel minder waard dan 1000 Euro vandaag).
NPV (€): Net Present Value, dit is de som van alle DCF van jaar 0 tot jaar X. Het geeft aan of je project wel of niet rendabel is. Als u bv in jaar "0" kijkt dan heeft u de PV installatie betaald maar nog geen opbrengsten kunnen boeken. Dus is de NPV negatief. Pas na enkele jaren (of nooit) wordt uw investering positief. Freya Van Den Bossche heeft beloofd dat dit na 15 jaar het geval zou zijn (bij een rendement van 5%).