belangenvereniging voor particuliere duurzame energie

Biomassa

Biogas is methaangas dat is verkregen uit vergisting van organische (afval)materialen als landbouwgewassen, mest en rioolslib. Gereinigd en gedroogd kan biogas worden bijgemengd bij aardgas en in conventionele aardgastoestellen worden gebruikt.

Lees verder op de wiki van het zonstraalforum ...