belangenvereniging voor particuliere duurzame energie

Zonstraal VZW startpagina

Wie zijn wij, wat doen wij ?

Op 30 september 2014 heeft de VREG beslist om opnieuw een netvergoeding (ondertussen herdoopt in het prosumententarief) in te voeren voor eigenaars van zonnepanelen.
Zowel het bedrag als de berekeningswijze zijn vergelijkbaar zijn met de oude netvergoeding 1.0

Ondanks overleg met de VREG werden onze argumenten en het arrest van het Hof van Beroep, waarbij de oude netvergoeding vernietigd en terugbetaald werd, van tafel geveegd.

Deze nieuwe maatregel treft meer dan 250.000 Vlaamse gezinnen, vooral zij die sinds 1 januari 2013 nog in zonnepanelen geinvesteerd hebben. Ze werden geconfronteerd met onvoorziene kosten en hun terugverdientijd wordt met meerdere jaren verlengd. Bestaande regels, afspraken en mogelijk zelfs garanties worden de overheid niet nageleefd. Rechtszekerheid en investeringszekerheid zijn echter cruciaal om investeringen in groene energie mogelijk te maken. Het aantal nieuwe installaties is sindsdien dan ook sterk teruggevallen.

Zonstraal VZW zag zich dan ook genoodzaakt om opnieuw een rechtszaak te starten tegen deze beslissing. Zonstraal VZW is in zee gegeaan met hetzelfde advocatenkantoor dat het proces tegen de oude netvergoeding heeft gewonnen. Advocatenkantoor Blixt is gespecialiseerd in energierecht en gaf ons dus de best mogelijke kansen om ook de netvergoeding 2.0 met succes te stoppen. Dat is spijtig genoeg niet gelukt. Omwille van een bevoegdheidskwestie werd de zaak zowel voorgelegd aan het Hof van Beroep als aan de Raad van State voor de periode 2015-2016. Nog voor er in deze zaak een uitspraak kwam, heeft de VREG opnieuw het prosumententarief bevestigd voor de periode 2017-2020. We konden dan ook niet anders dan ook deze beslissing opnieuw aan te vechten. In dit laatste proces was er geen betwisting over de bevoegdheid en er is dan ook relatief snel een uitspraak gekomen, waarbij wij in het ongelijk gesteld zijn. Het had daarna nog weinig zin om de nog lopende rechtszaken voor de periode 2015-2016 verder te zetten en deze zaken werden dan ook gestopt.

De kosten voor al deze zaken waren echter al heel hoog oplopen (10.000-en euro). Dank zij de steun van meer dan 1000 leden is het ons toch gelukt om alle facturen en vergoedingen te betalen, waarvoor wij dus heel dankbaar zijn.Zonder hun steun was dit nooit gelukt.

Hoe gaat het nu verder? :

Zonstraal VZW is de enige Vlaamse vereniging die opkomt voor de belangen van de kleine eigenaars van zonnepanelen.
Achter onze strijd tegen de netvergoeding zat ook een visie voor een groenere  toekomst.

Zonstraal VZW vindt het bijvoorbeeld verkeerd dat alle kosten voor maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen, (GSC-steun, REG-premies, windmolenparken,...) uitsluitend verrekend worden via de elektriciteitsfactuur. De kosten moeten gedragen worden door de vervuilers, niet door zij die groene stroom opwekken.

Investeren in zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energie moet gestimuleerd worden en moet financieel rendabel blijven. Een terugverdientijd van minder dan 10 jaar is toch wel noodzakelijk.
Toch zijn nog heel wat onzekerheden over de toekomst. Het invoeren van de digitale meter met aparte afrekening van afname en injectie blijft voor onduidelijkheid zorgen. Het prosumententarief zou dan verdwijnen, maar je zou de volle pot betalen voor elke kWh die je van het net afneemt. Hierdoor moet je al een groot percentage van je opbrengst direct zelf verbruiken, anders zal de factuur nog hoger uitvallen dan met het prosumententarief.

Tegen begin 2021 wordt ook een aanpassing van de tariefstructuur verwacht waarbij er mogelijk een hoge vaste kost aangerekend zou worden per aansluiting (met of zonder zonnepanelen), weliswaar gecombineerd met een lagere kost per afgenomen kWh. Mogelijk komt er dan wel een vergoeding voor wie meer stroom opwekt dan verbruikt, wat nu niet het geval is. Ook deze nieuwe maatregelen kunnen de rendabiliteit van zonnepanelen en warmtepompen in het gedrang brengen.

We blijven dus al deze zaken verder opvolgen en zullen uw belangen blijven verdedigen.

U kan ons steunen :
  • Door lid te worden van Zonstraal VZW: WORD NU LID
    Gebuik aub de gestructureerde mededeling die u krijgt na registratie. Als lid krijgt u via email onze nieuwsbrief (enkel als er belangrijk nieuws is).
    Voorlopig betaalt u enkel als nieuw lid een eenmalige bijdrage. Als u reeds lid bent, dan is er voorlopig geen jaarlijks lidgeld te betalen omdat onze kosten na de rechtszaak beperkt blijven.
  • Zonder lid te worden door een financiele bijdrage te doen via onze bankrekening: DONATIE
  • Door Zonstraal VZW bekend te maken aan uw vrienden, kennissen en buren met zonnepanelen.
Alvast bedankt,

Erik De Decker
Voorzitter

Nota: Zonstraal VZW is niet de eigenaar van het Zonstraal forum www.zonstraal.be/forum en is niet verantwoordelijk voor berichten die op dat forum geplaatst worden.
Uw gegevens als Zonstraal VZW lid worden niet aan derden meegedeeld en worden enkel gebruikt om nieuwsberichten te versturen.
Het forum staat los van de VZW en u moet zich opnieuw op het forum registreren om daar berichten te kunnen plaatsen.