Stand van zaken 'slimme' meter

Wetenschap-Toekomst-Onderzoek
Plaats reactie
stegero
VZW erelid
VZW erelid
Berichten: 902
Lid geworden op: 18 mei 2013, 14:37
Installatie Land: België
Locatie: Tussen Putte en Santa Pola

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door stegero »

Volledig akkoord +1
Maar of ze nu gaan luisteren naar een kleine VZW, dat is een ander paar mouwen. Maar hoop doet leven.
Lid nr 47 van zonstraal.be/vzw
Power to the people!
Gebruikersavatar
mabo
Senior lid
Berichten: 216
Lid geworden op: 28 jul 2015, 18:06
Installatie Land: Maak keuze

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door mabo »

ErikDD schreef: 06 jan 2019, 17:50 Daar hoop ik binnenkort een antwoord op te krijgenconsultatie_tariefmethodologie_2018_Zonstraal.pdf
Ook volledig akkoord met dit dokument, alleen vrees ik dat de politiek niet van hun eigen plannen zal afwijken,
zoals met zoveel zaken (partij kadaver discipline)
Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 4651
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: Ander
Locatie: Towards the sunset

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door ivob »

Het is in deze niet de politiek die dwarsligt maar de VREG.
Gebruikersavatar
mabo
Senior lid
Berichten: 216
Lid geworden op: 28 jul 2015, 18:06
Installatie Land: Maak keuze

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door mabo »

VREG is toch een overheidsinstelling, heeft de politiek daar dan niets over te zeggen ?
Indien niet, waar is de democratische controle dan ?
DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1682
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door DaanW »

mabo schreef: 07 jan 2019, 17:13 VREG is toch een overheidsinstelling, heeft de politiek daar dan niets over te zeggen ?
Indien niet, waar is de democratische controle dan ?
https://www.vreg.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we
VREG staat voor Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

De VREG werd opgericht in december 2001 als Vlaamse Openbare Instelling in het kader van de vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. In het kader van de oefening “beter bestuurlijk beleid” werden we in 2006 omgevormd tot een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA), onder toezicht van de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid.

Sinds februari 2017 zijn we een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid, die onder toezicht staat van het Vlaams Parlement. Dit toezicht van het Vlaams Parlement bestaat eruit dat het Vlaams Parlement de werking en organisatie van de VREG regelt in het Energiedecreet, de leden van de Raad van Bestuur aanstelt, er hoorzittingen zullen gehouden worden in het Vlaams Parlement over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de VREG en dat het Vlaams Parlement de Vlaamse begroting goedkeurt, waaronder dus ook onze begroting. Daarbij mag de VREG, noch zijn bestuurders, noch zijn personeelsleden, bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden als regulator, instructies van het Vlaams Parlement vragen of ontvangen, noch van iedere andere publieke of particuliere entiteit, en dit overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Energiedecreet.

Onze taken, bevoegdheden, werking en bestuur zijn geregeld in hoofdstuk I van titel III van het Energiedecreet.

Onze werking wordt gefinancierd via een dotatie uit het Energiefonds, dat op zijn beurt gespijsd wordt door de Vlaamse Energieheffing die aangerekend wordt op uw elektriciteitsfactuur.

Taken
reguleren van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:
de technische regels (Technische Reglementen) opstellen die de netbeheerders moeten naleven bij het beheer van hun elektriciteits- en gasdistributienet
de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest en het vaststellen van de tariefmethodologie op basis waarvan deze tarieven moeten worden bepaald
toezicht houden op de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:
de distributienetbeheerders aanwijzen en opvolgen of deze voldoen aan hun wettelijke verplichtingen
leveringsvergunningen toekennen aan leveranciers die in Vlaanderen elektriciteit en gas willen leveren via het distributienet en het opvolgen of de leveranciers van elektriciteit en aardgas die actief zijn in Vlaanderen zich houden aan de hen opgelegde wettelijke verplichtingen
monitoring van de markt (opmaak van statistieken, analyse hiervan,…)
adviseren aan de beleidsmakers over nodige of gewenste aanpassingen van de regelgeving ter zake
efficiënt informeren over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest:
de mogelijkheden van de vrijgemaakte energiemarkt
verhuizen van energie
aansluitingen
verbruik en meteropnames
de prijsonderdelen op de energiefactuur
....
een online en telefonische leveranciersvergelijking (de V-TEST) aanbieden voor gezinnen en KMO’s
online aanbieden van een Servicecheck (enkel voor gezinnen), Groencheck (voor gezinnen en KMO's) en Herkomstvergelijker (voor gezinnen en KMO's)
groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong toekennen en beheren in een online databan
bemiddelen in geschillen van marktpartijen met de netbeheerder (art. 3.1.4/2 van het Energiedecreet) over de niet naleving van wettelijke verplichtingen of de technische reglementen
geschillen beslechten tussen marktpartijen en de netbeheerder (art. 3.1.4/3 van het Energiedecreet)
Een beslechting is pas mogelijk nadat er een bemiddelingsprocedure was bij de VREG of bij de Ombudsdienst voor Energie en in geval van hoogdringendheid.
Een geschil wordt beslecht door het nemen van een bindende beslissing. We kunnen daarbij alle nuttige onderzoeken (doen) uitvoeren en deskundigen aanwijzen en getuigen horen. Ook kunnen bewarende maatregelen opgelegd worden in dringende gevallen. De beslissing kan al dan niet een terugbetaling of vergoeding opleggen.
Procedure geschillenbeslechting:
Een vraag tot beslechting van een geschil wordt schriftelijk ingediend.
We nemen mondeling of schriftelijk kennis van de standpunten van de betrokken partijen. We stellen alleen een datum vast voor een hoorzitting als beide partijen hier expliciet om verzoeken of als we hier zelf toe beslissen.
Daarna nemen we de gemotiveerde bindende beslissing binnen twee maanden na ontvangst van de vraag tot beslechting van het geschil. Deze periode kan met twee maanden verlengd worden als we aanvullende informatie vragen.
Wat doen we niet
vragen beantwoorden over uw zonnepaneleninstallatie, bijvoorbeeld over de steunverlening, de technische voorwaarden bij de aansluiting of uitbreiding van de installatie, het doorgeven van meterstanden,… Daarvoor kan u terecht bij uw netbeheerder als uniek aanspreekpunt
het bepalen van de sociale maximumprijs. Dat is de verantwoordelijkheid van de federale energieregulator CREG
het goedkeuren van de transmissienet- en vervoernettarieven. Dat is de verantwoordelijkheid van de federale energieregulator CREG
het vastleggen van de heffingen. Dat gebeurt door de respectievelijke overheden
het geven van specifieke uitleg over een individuele energiefactuur. Uw energieleverancier informeert u over uw factuur
het beheren van aansluitingen van energie of van meterstanden. Uw distributienetbeheerder beheert de aansluitingen en meterstanden
het formuleren van bindende uitspraken over de contractuele en commerciële aspecten tussen leveranciers en verbruikers. Hiervoor verwijzen we naar het contractrecht en het consumentenakkoord
het informeren over premies voor isolatie, energiebesparing en Rationeel Energieverbruik (REG). Hiervoor neemt u contact op met het Vlaams Energieagentschap
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/
Gebruikersavatar
lanius
Senior lid
Berichten: 397
Lid geworden op: 21 okt 2014, 10:16
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door lanius »

natuurlijk heeft de politiek daar iets te zeggen (wie duidt de Raad van bestuur weer aan?) ... het is niet voor niets dat de VREG zo tegen de prosumenten is en vooral pro netbeheerders en grote energieleveranciers. Daar moet je toch geen tekeningske bij maken ;-)

En voor de plitiek is dat uitstekend, want ze kunnen zich wegsteken achter de VREG, terwijl ze eigenlijk zelf de RvB benoemen...
10 x LG 290 Wp Mono X Neon black LG290N1C & SMA Sunny Boy 2500HF Orientatie: 186 ° H=20 °
Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 4651
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: Ander
Locatie: Towards the sunset

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door ivob »

De politiek is wel een voortdurend wisselend gegeven.
De VREG is een redelijk vaststaand gegeven.

Dan kan je situaties krijgen, zoals nu (of beter, een paar maanden geleden want er is momenteel geen politiek bestuur meer) waarbij het standpunt van de bevoegde politicus soms lijnrecht ingaat tegen de standpunten van de VREG.

En vergeet ook niet dat de politiek gewoon een vertegenwoordiging is van het denken van een meerderheid binnen de huidige maatschappij.
En tot nader order zijn bestaat die maatschappij nog altijd uit mensen zoals jij en ik. De politiek zijn dus eigenlijk gewoon wij.
Blijf je meedraaien in het systeem ben je dus stilzwijgend akkoord met het systeem. Zo niet ga je naar je badkamer, ga voor je spiegel staan, kijk jezelf aan en zeg "hoe kan ik buiten het systeem, waar ik niet mee akkoord ga, ZELF iets wijzigen aan mijn situatie.
Dat gaat meer opleveren dan steeds de schuld bij anderen te gaan zoeken.

Een recent onderzoek heeft die tegenstrijdigheid ook weer aangetoond. Een overgrote meerderheid in Vlaanderen is er van overtuigd dat ons gedrag een negatief invloed heeft op het klimaat. Anderzijds lijden ze bijna allemaal aan het Titaniccomplex. Ze dansen en feesten lustig verder want het is toch de taak van de kapitein om aan het roer te draaien? Tot....
Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 4130
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door ErikDD »

Uit persoonlijke ervaring: de VREG is toch ook de boeman niet en ik heb toch de indruk dat ze proberen om objectief te zijn en te luisteren naar tegenpartijen (waaronder ondergetekend). Ze hebben uiteraard hun eigen mening, maar zijn nu bijvoorbeeld toch ook gewonnen om de ODV (deels) uit de stroomtarieven te halen.
Probleem is in het geval van de digitale meter misschien juist het feit dat de politiek geen invloed heeft op de VREG, anders had Bart Tommelein de virtueel terugdraaiende teller wel voor 15 jaar afgedwongen.

De vraag is echter wat precies de opdracht is van de VREG : objectief de distributietarieven controleren en/of mee beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld promotie groene energie) nemen.
Elke tariefstructuur (vrij bepaald door de VREG) is een poging om een evenwicht te vinden tussen objectieve doorrekening van distributiekosten (merendeels vaste netkosten), sociale correcties en beleidsvoering. Dat evenwicht vinden is heel moeilijk, omdat beleid van de Vlaamse regering in conflict komt met het beleid dat de VREG wil voeren.

Het is een zeer complex probleem dat geen eenduidige oplossing heeft en dan ook niet te verwonderen dat bvb het uitwerken van een nieuwe tariefstructuur niet echt (of echt niet) lukt.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw
Gebruikersavatar
mabo
Senior lid
Berichten: 216
Lid geworden op: 28 jul 2015, 18:06
Installatie Land: Maak keuze

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door mabo »

ivob schreef: 08 jan 2019, 10:04 En vergeet ook niet dat de politiek gewoon een vertegenwoordiging is van het denken van een meerderheid binnen de huidige maatschappij.
Daar heb ik sterk mijn twijfels over, als je ziet wat ze allemaal voorstellen voor de verkiezingen,
en hoe ze hun kar keren eens ze verkozen zijn, en hoe ze in de pers verklaringen afleggen, en vervolgens het tegenovergestelde uitvoeren.
Het lijkt er meer op dat de politiek een vertegenwoordiging is van een aantal sterke lobbygroepen ipv een 'volksvertegenwoordiging'.
Brussel zit vol met kantoren van lobbygroepen, die zitten daar niet voor niets.
Gebruikersavatar
dyckie
Senior lid
Berichten: 237
Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
Installatie Land: België
Locatie: Spalbeek

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door dyckie »

Stel nu eens als ze de prosumenten gaan vergoeden voor de stroom die ze op het net zetten dan zou de staat die mensen daar ook nog eens een belasting waarschijnlijk op laten betalen en is de prosument nog altijd de verliezer.
Met vriendelijke groeten,

Dyckie
Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 4651
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: Ander
Locatie: Towards the sunset

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door ivob »

ErikDD schreef: 08 jan 2019, 14:27 Uit persoonlijke ervaring: de VREG is toch ook de boeman niet en ik heb toch de indruk dat ze proberen om objectief te zijn en te luisteren naar tegenpartijen (waaronder ondergetekend).
De tijd zal het leren.
Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2953
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door bruma »

Ik vermoed, ik ben geen jurist, dat we prosumenten genoemd worden in tegenstelling tot producenten (diegene die elektriciteit verkopen) net omdat PV eigenaars dan aan de producenten regels zouden moeten voldoen van de VREG.
Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 4651
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: Ander
Locatie: Towards the sunset

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door ivob »

mabo schreef: 08 jan 2019, 14:45 Daar heb ik sterk mijn twijfels over, als je ziet wat ze allemaal voorstellen voor de verkiezingen,
en hoe ze hun kar keren eens ze verkozen zijn, en hoe ze in de pers verklaringen afleggen, en vervolgens het tegenovergestelde uitvoeren.
Het lijkt er meer op dat de politiek een vertegenwoordiging is van een aantal sterke lobbygroepen ipv een 'volksvertegenwoordiging'.
Brussel zit vol met kantoren van lobbygroepen, die zitten daar niet voor niets.
Nou, je geeft zelf aan dat je er van op de hoogte bent hoe het systeem werkt (of niet meer werkt) en dus welke partijen al dan niet van hun woord zijn.
Het staat je vrij diegenen te kiezen die het meest voldoen aan je verwachtingen of bij gebrek daaraan je van het systeem af te keren of zelf een partij te beginnen en het beter te doen.
Gebruikersavatar
pimo
Senior lid
Berichten: 101
Lid geworden op: 07 jul 2013, 09:58
Installatie Land: Maak keuze

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door pimo »

Eén ding staat vast, mensen die elektrisch verwarmen en mensen met zonneboiler met elektrische na-verwarming zullen het kind van de rekening zijn. Beiden hebben een hoog verbruik in de winter wanneer de zon bijna niets geeft............Voel de bui al hangen, in begin betaalde ik 20€per maand, nadien 20€/maand + 250€/ jaar, momenteel zit ik aan 85€/maand. Ben benieuwd wat ik na de invoering van digitale meter zal zijn, vrees ervoor want in de zomer heb ik mijn geproduceerde energie niet nodig want dan is er voldoende zonne-energie om mijn water te verwarmen. In de kouder seizoen +- 6 maanden daartegen heb ik al minstens 7kWh/dag nodig om warm water te hebben. Batterij plaatsen heeft bijna geen nut in de zomer, en is nutteloos in de winter................ Hoeveel keer gaat men de voorwaarden nog aanpassen, van het beloofde rendement op mijn geïnvesteerd kapitaal blijft niets meer over. Schandalig!
Gebruikersavatar
Wallace
Senior lid
Berichten: 110
Lid geworden op: 05 jul 2016, 03:18
Installatie Land: België

Re: Stand van zaken 'slimme' meter

Bericht door Wallace »

En vergeet ook niet dat de politiek gewoon een vertegenwoordiging is van het denken van een meerderheid binnen de huidige maatschappij.
En tot nader order zijn bestaat die maatschappij nog altijd uit mensen zoals jij en ik. De politiek zijn dus eigenlijk gewoon wIj.

Dus Ivob : wij vragen allemaal zo een digitale meter ? Hahahahahahahaha
Plaats reactie