Wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010

Voor vragen en opmerkingen over de Zonstraal VZW
Kijk hier voor nieuws over de ZonstraalVZW !!!
Afbeelding
Plaats reactie
DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1541
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010

Bericht door DaanW » 13 jun 2014, 11:34

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/ ... df#Page112

9 MEI 2014. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de instanties bevoegd voor de behandeling van de dossiers inzake de toekenning van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong.
Art. 10. Artikel 6.1.6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 6.1.6. § 1. De netbeheerder wordt gemachtigd om in een standaarddossier via een controle, al of niet ter
plaatse, van de productie-installatie en de meterstanden na te gaan of aan de voorwaarden tot toekenning van
groenestroomcertificaten vermeld in artikel 6.1.3 tot en met 6.1.5, is voldaan.
Als de netbeheerder de toegang tot de installatie wordt geweigerd of als de netbeheerder vaststelt dat niet aan de
voorwaarden is voldaan, meldt hij dat onmiddellijk aan het Vlaams Energieagentschap. De netbeheerder schorst
vervolgens de uitbetaling van de minimumsteun voor de groenestroomcertificaten die uitgegeven zijn voor elektriciteit,
opgewekt in de installatie in kwestie, totdat alsnog toegang wordt gegeven en wordt vastgesteld dat toch voldaan
wordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.1.3 tot en met 6.1.5 of het Vlaams Energieagentschap de netbeheerder
meldt dat in het standaarddossier in kwestie toch aan deze voorwaarden is voldaan.

§ 2. Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in de artikel 6.1.3 tot en met 6.1.5, trekt de VREG, op verzoek
van het Vlaams Energieagentschap voor wat betreft de expertisedossiers en op verzoek van de netbeheerder voor wat
betreft de standaarddossiers, de nog niet verhandelde en de in het kader van de certificatenverplichting of
minimumsteun nog niet gebruikte groenestroomcertificaten in kwestie in. Als wordt vastgesteld dat een aantal van de
onterecht toegekende groenestroomcertificaten toch al werd verhandeld of werden gebruikt voor de minimumsteun of
de certificatenverplichting, wordt voor de productie-installatie in kwestie het aantal groenestroomcertificaten dat
toegekend zal worden conform artikel 6.1.3. gecompenseerd met het aantal groenestroomcertificaten dat niet voldoet
aan de voorwaarden vermeld in 6.1.3 tot 6.1.5.”
En er staan nog een aantal zaken in.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Plaats reactie